Podatnik VAT w obrocie nieruchomościami cz. III – stany faktyczne, których nie dotyczy orzeczenie TSUE w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2022
Liczba tekstów: 3406