Podatnik VAT w obrocie nieruchomościami. Cz. XIV – opodatkowanie nieruchomości w przypadku likwidacji działalności

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602