Podatnik VAT w obrocie nieruchomościami. Cz. XII – opodatkowanie przekazania nieruchomości na cele osobiste

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602