Podatnik VAT w obrocie nieruchomościami. Cz. VII – działania marketingowe w orzecznictwie sądów administracyjnych po wyroku TSUE w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym w Warszawie
DOI: 10.32027/NIER.22.5.7
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466