Podatnik VAT w obrocie nieruchomościami. Cz. V – orzecznictwo sądów administracyjnych po wyroku TSUE w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym w Warszawie.
DOI: 10.32027/NIER.22.3.7
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2022
Liczba tekstów: 3395