Podatek od nieruchomości – przedmiot czynności prawnej uznanej za bezskuteczną z powództwa syndyka

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466