Podatek katastralny jako podatek regresywny

Monika Sieklicka
Autorka jest doktorantką Instytutu Nauk Administracyjnych w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
DOI: 10.32027/NIER.20.4.8
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217