Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151