Opóźnione przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ex lege

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466