Opodatkowanie nieruchomości znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorców – niekończąca się opowieść

Mikołaj Darmosz
Autor jest radcą prawnym, członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
DOI: 10.32027/NIER.22.5.6
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466