Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, cz. I – analiza zagadnienia z punktu widzenia wiedzy specjalistycznej

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 3018