Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, cz. I – analiza zagadnienia z punktu widzenia wiedzy specjalistycznej

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3129