Odpowiedzialność zawodowa za czynności pośrednictwa – uwagi na tle przepisów i „orzeczeń” KOZ, cz. II

Odpowiedzialność zawodowa za czynności pośrednictwa – uwagi na tle przepisów i „orzeczeń” KOZ, cz. II

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3193