Odpowiedzialność odszkodowawcza jako skutek wydania wadliwej decyzji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

Jakub Kobyliński
Autor jest radcą prawnym. Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kobyliński w Toruniu.
DOI: 10.32027/NIER.22.1.2
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 4176