Odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na brak zgody w miejscowym planie na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne

Alicja Plucińska-Filipowicz
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
dr Tomasz Filipowicz
Radca prawny w Kancelarii Filipowicz
DOI: 10.32027/NIER.21.8.1
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2021
Liczba tekstów: 3300