Odliczenie podatku VAT po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych

Wyrok ETS z 3.3.2005 r. w sprawie C-32/03 I/S Fini H przeciwko Skatteministeriet.

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602