Ochrona zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Maciej J. Nowak
Autor jest kierownikiem Pracowni Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Katedry Prawa i Gospodarki Nieruchomościami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz radcą prawnym O.I.R.P. w Szczecinie.
DOI: 10.32027/NIER.20.2.2
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217