Obrót nieruchomościami - powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Obrót nieruchomościami - powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 3078