Nowe problemy dotyczące zasad stosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji inwestycji budowlanych względem decyzji o warunkach zabudowy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 3265