Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XV – pojęcie budowli w podatku VAT (ujęcie unijne)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3104