Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XXIX – decyzja o warunkach zabudowy a podział nieruchomości (1)

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym w Warszawie.
DOI: 10.32027/NIER.21.8.9
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2021
Liczba tekstów: 3326