Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XXIII – pojęcie terenu budowlanego (Dyrektywa VAT)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2021
Liczba tekstów: 3300