Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XXII – pojęcie terenu budowlanego (uwagi ogólne)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 3246