Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XXI – pojęcie terenu niezabudowanego

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym i prawnikiem specjalizującym się w obrocie nieruchomościami, Grzegorz.Kaptur@gmail.com
DOI: 10.32027/NIER.20.12.8
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217