Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XX – pojęcie terenu niezabudowanego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 3265