Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XVII – dostawa gruntu na rzecz podmiotów, które wzniosły na nim budynek lub budowlę

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3193