Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XVI – obiekty wzniesione na cudzym gruncie – uwagi ogólne

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 3183