Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XIX – sprzedaż na rzecz osoby trzeciej gruntu z obiektem wzniesionymi przez dzierżawcę (najemcę)

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym i prawnikiem specjalizującym się w obrocie nieruchomościami, Grzegorz.Kaptur@gmail.com
DOI: 10.32027/NIER.20.10.8
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217