Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XIX – sprzedaż na rzecz osoby trzeciej gruntu z obiektem wzniesionymi przez dzierżawcę (najemcę)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 3276