Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XIV – pojęcie budowli w podatku VAT praktyczne aspekty zastosowania definicji Prawa budowlanego

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym i prawnikiem specjalizującym się w obrocie nieruchomościami, Grzegorz.Kaptur@gmail.com
DOI: 10.32027/NIER.20.2.9
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217