Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XIV – pojęcie budowli w podatku VAT praktyczne aspekty zastosowania definicji Prawa budowlanego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 3246