Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XIII – pojęcie budowli w podatku VAT praktyczne aspekty zastosowania definicji Prawa budowlanego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3104