Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. X – budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 3056