Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT - cz. XXIV – pojęcie przeznaczenia w planie miejscowym

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym w Warszawie.
DOI: 10.32027/NIER.21.3.6
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 3276