Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XXX – decyzja o warunkach zabudowy a podział nieruchomości (2)

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym w Warszawie.
DOI: 10.32027/NIER.21.9.7
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602