Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XXVIII – moment przeznaczenia gruntu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym w Warszawie.
DOI: 10.32027/NIER.21.7.6
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2021
Liczba tekstów: 3326