Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XXVI – grunty (teren budowlany) o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Grzegorz Kaptur
Autor jest doradcą podatkowym w Warszawie.
DOI: 10.32027/NIER.21.5.6
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2021
Liczba tekstów: 3326