Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT, cz. XII – pojęcie budowli w podatku VAT zagadnienia ogólne

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602