Nieruchomość jako przedmiot dostawy w podatku VAT, cz. IX – lokale w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym (przypadki szczególne)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151