Nieruchomość jako przedmiot dostawy w podatku VAT, cz. IV – pojęcie budynku w praktyce stosowania przepisów VATU

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 3183