Najnowsze stanowisko sądu administracyjnego w sprawie zaświadczenia o samodzielności lokali – wyrok WSA w Warszawie z 13.9.2019 r. (VI SA/Wa 764/19)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602