Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 3030