Model analizy ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości przy użyciu metody DEMATEL na potrzeby decyzji deweloperskich

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 3018