Los prawny odrębnej własności lokalu po upływie terminu, na który ustanowione zostało użytkowanie wieczyste gruntu

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 3265