Kwestionowanie prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez zakład pracy chronionej

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 3246