Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

Krystyna Kleiber
Autorka jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego.
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217