Konstytutywny wpis w księdze wieczystej a moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

Konstytutywny wpis w księdze wieczystej a moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3193