Konstrukcja tzw. „własności warstwowej” i możliwości jej wprowadzenia do polskiego prawa cywilnego

Anna Wilk
Autorka jest doktorem nauk prawnych w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
DOI: 10.32027/NIER.21.5.1
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 3265