Komentarz do zasad ustalania odszkodowań zaproponowanych w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych

Komentarz do zasad ustalania odszkodowań zaproponowanych w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3129