Kiedy przebudowa linii elektroenergetycznych nie jest przebudową, lecz budową nowego obiektu w rozumieniu PrBudU

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2022
Liczba tekstów: 3406