Europa entuzjastycznie przyjęła program Recognised European Valuer– TEGoVA planuje wydanie zaktualizowanych Europejskich Standardów Wyceny 2012

Europa entuzjastycznie przyjęła program Recognised European Valuer– TEGoVA planuje wydanie zaktualizowanych Europejskich Standardów Wyceny 2012

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3156