Dopuszczalność stosowania „założeń specjalnych” przy wycenie nieruchomości w Polsce

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151