Dochodzenie przez wspólnotę mieszkaniową zaległego czynszu i innych opłat z tytułu umowy najmu lub dzierżawy części nieruchomości wspólnej

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172